Savoia S.51  ita

Dessins de Hideaki Ozawa

Savoia S.51

Savoia S.51

Savoia S.51

---

1922