Savoia S.13  ita

Dessins de Hideaki Ozawa

Savoia S.13

Savoia S.13

---

1919