Savoia S.13  ita

Artwork by Hideaki Ozawa

Savoia S.13

Savoia S.13

---

1919